Правiлы беларускай арфаграфii i пунктуацыi

ISBN: 978-985-494-542-2
Год издания: 2010
Дата прихода: 03.04.2009
Издательство: Мн.: Дикта
Кол. страниц: 160
Обложка: обложка
Формат: 84х108 1/32
Вес 0.12
Цена: 1.2бел. руб.
Российские рубли: 0.00руб
Остаток: да
Кол-во:  

Описание:

Зацверджаны Законам Рэспублiкi Беларусь ад 23 лiпеня 2008 г. № 420-З. Закон уступiy ў сiлу з 1 верасня 2010 года.

Содержание


Раздел І. АРФАГРАФІЯ 3
    Глава 1. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ 3
    Глава 2. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ 12
    Глава 3. ПРАВАПІС МЯККАГА ЗНАКА І АПОСТРАФА 20
    Глава 4. ПРАВАПІС АБРЭВІЯТУР 23
    Глава 5. ПРАВАПІС НЕКАТОРЫХ МАРФЕМ 26
    Глава 6. ПРАВАПІС ВЯЛІКАЙ І МАЛОЙ ЛІТАР 38
    Глава 7. ПРАВІЛЫ НАПІСАННЯ РАЗАМ, ПРАЗ ЗЛУЧОК І АСОБНА 52
    Глава 8. ПРАВІЛЫ ПЕРАНОСУ 66
РАЗДЗЕЛ ІІ. ПУНКТУАЦЫЯ 68
    Глава 9. КРОПКА 68
    Глава 10. ПЫТАЛЬНІК 71
    Глава 11. КЛІЧНІК 73
    Глава 12. ШМАТКРОП’Е 75
    Глава 13. КОСКА Ў ПРОСТЫМ СКАЗЕ 78
    Глава 14. КОСКА Ў СКЛАДАНЫМ СКАЗЕ 108
    Глава 15. КРОПКА З КОСКАЙ 114
    Глава 16. ДВУКРОП’Е 117
    Глава 17. ПРАЦЯЖНІК 119
    Глава 18. ДУЖКІ 129
    Глава 19. ДВУКОССЕ 132
    Глава 20. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ І ДВУКОССЕ ПРЫ ПРОСТАЙ МОВЕ І ЦЫТАТАХ 133
    Глава 21. СПАЛУЧЭННЕ ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ 137
    Глава 22. ПАСЛЯДОЎНАСЦЬ ЗНАКАЎ ПРЫПЫНКУ ПРЫ СПАСЫЛКАХ 143
АБ ПРАВІЛАХ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ. Закон Рэспублiкi Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-З 144